Så ökar du inkluderingen på er
arbetsplats - 7 tips!

 
På Yodabee ser vi arbetsplatsen som mycket mer än bara en plats där folk arbetar; det är där alla känner sig välkomna, respekterade och uppmuntrade att vara sig själva.  Inkludering handlar om att fira olikheter och ge medarbetarna chansen att dela sin unika kompetens. Att främja inkludering på arbetsplatsen är av stor vikt för att skapa en positiv, produktiv och hållbar arbetsmiljö. Vi arbetar aktivt varje dag för att stärka inkluderingskulturen, och nu vill vi dela med oss av 7 grymma tips som kan hjälpa dig att göra detsamma på din egen arbetsplats:
 

SPRID GLÄDJE OCH FORMA EN BRA FÖRETAGSKULTUR

Inkludering är verkligen nyckeln till en härlig företagskultur! När inkludering blir en naturlig del av företagets DNA, skapar det en arbetsplats där alla medarbetare kan utvecklas och trivas. Det handlar om att uppmuntra öppen kommunikation, respekt och samarbete mellan medarbetare, oavsett deras bakgrund eller position. Ledare bör vara förebilder för ett inkluderande beteende. <3

VISA UPPSKATTNING


Säg tack och beröm dina kollegor ofta. Ett enkelt "tack" kan göra stor skillnad i hur folk känner sig uppskattade. När du regelbundet uttrycker din tacksamhet för ditt team eller dina kollegor, skapar du en atmosfär av positivitet och ömsesidig respekt. Det är som att vattna blommor i en trädgård - när du vårdar och uppmuntrar dina arbetskamrater, kommer deras engagemang och arbetsglädje att blomstra!

ORGANISERA GEMENSAMMA AKTIVITETER


När dina kollegor deltar i gemensamma aktiviteter, skapar du en arbetskultur som präglas av samhörighet och glädje. Det ger en möjlighet att bygga starka relationer och öka trivseln, vilket i sin tur kan leda till ökad produktivitet och motivation. Och kom ihåg att aktiviteterna inte nödvändigtvis behöver vara arbetsrelaterade; det viktigaste är att de stärker teamkänslan.

 

FÖRSTÅ MÅNGFALDENS VÄRDE

Mångfald är en ovärderlig tillgång i arbetslivet, och dess betydelse bör inte underskattas. Att inkludera och välkomna människor med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv berikar inte bara arbetsplatsen utan stärker också organisationens förmåga att nå sina mål på ett mer framgångsrikt sätt.

Se mångfald som en otrolig tillgång, inte som en utmaning!

FÖRTYDLIGA FÖRETAGETS VÄRDERINGAR

För att förtydliga företagets policys kan det vara en bra idé att organisera regelbundna möten eller utbildningssessioner. Under dessa tillfällen kan ni gemensamt utforska och diskutera viktiga värderingar såsom respekt, empati och mångfald. Genom att involvera och engagera dina medarbetare aktivt i dessa diskussioner kan du säkerställa att dessa principer inte bara upprätthålls, utan också internaliseras och lever vidare i den dagliga arbetsmiljön.

TYDLIGA MÅL OCH MÄTBARA INDIKATORER

Att sätta konkreta mål och mätbara indikatorer för att främja trivsel och inkludering är avgörande för att skapa en inkluderande arbetskultur. Detta gynnar inte bara de anställda utan även organisationen som helhet genom att öka produktivitet, kreativitet och lönsamhet. För att sätta upp sådana mål bör organisationen först identifiera områden som behöver förbättras, därefter ställa upp konkreta mål med tydliga tidsramar för att mäta framstegen.

 

FIRA FRAMSTEG

Dela med dig av framgångshistorier och fira prestationer för att uppmuntra fortsatt engagemang. Detta kan inkludera att berätta om hur inkluderingsinitiativet har påverkat arbetsplatsen positivt och inspirera andra att delta aktivt i liknande projekt. Samtidigt kan det också vara en möjlighet att ge utmärkelser eller belöningar till de som har gjort fina insatser!

BONUSTIPS!

Vi på Yodabee brinner som du nu kanske vet lite extra för det här med inkludering och trivsel på arbetsplatsen. Därför vill vi såklart passa på att slå att slag för våra trivselboxar på kontoret - fyllda med omtanke som kan behövas under arbetsdagen. Se till att alla medarbetare på din arbetsplats denna höst vet med säkerhet hur uppskattade och värdefulla de är för er som arbetsgivare <3

 

Om oss

Yodabee är en ledande leverantör av exklusiva hygienprodukter till företag som prioriterar personalvård och månar om att skapa inkluderande arbetsplatser. Yodabees resa började 2014 med visionen att förändra en struktur i samhället och göra mensskydd till en självklarhet på arbetsplatsen. Hur Yodabees smidiga lösning för detta ser ut idag kan du läsa allt om här :)


Vi arbetar med flera internationella bolag och är vana att leverera med högsta kvalitet på utsatt tid och med en oslagbar servicenivå. Yodabee är den glada, innovativa leverantören som älskar att tänka nytt! Välkommen till oss.